Άρθρα

 Block bad user agents

########## Block bad user agents ## The following list may include bots that no longer exist or...

 Blocking Bad Bots

Υπάρχουν bots και crawlers που συνήθως δεν τα χρειαζόμαστε. Πέρα από τα γνωστά (Googlebot,...

 Browser caching & Compression

Browser caching (mod_expires) και gzip compression (mod_deflate) για οποιαδήποτε σελίδα δεν το...

 Force https:// - SSL

Για domains, subdomains και φακέλους που αλλάζουν συχνά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο κώδικας...

 Joomla Extra Security

Το παρακάτω .htaccess...

 Password Protect Directory

Ο οδηγός αυτός...

 Ενεργοποίηση του LiteSpeed API και PHP Caching

Για την ενεργοποίηση του LiteSpeed API δεν χρειάζονται παρά 3 γραμμές κώδικα στην αρχή του...