Χρεώσιμες κινήσεις .gr TLD

Αλλαγή επωνυμίας / ονόματος αλλά με το ίδιο ΑΦΜ

Η αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη αφορά εκείνες τις περιπτώσεις που κάποιο νομικό πρόσωπο άλλαξε την επωνυμία του. Σε κάθε περίπτωση όμως το ΑΦΜ θα πρέπει να είναι το ίδιο, αλλιώς πρόκειται για μεταφορά ονόματος σε άλλον ιδιοκτήτη.

Μεταφορά ιδιοκτησίας domain

Μεταφορά του .gr domain σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Domain με 2 χαρακτήρες

Καταχώρηση domain με 2 χαρακτήρες μεταβλητό μέρος